Malby

Obrazy z roku 2021

Modelka
Víla
Tanec
Bludička
Nápoj lásky
Start
Setkání
Stařena
Ústav
Ústav II
Akt sestupující se schodů
Mladá dáma
Antická hlava
Interiér, modelka nepřišla

Obrazy z roku 2020

Tvář
Návstěvník
Mluvicí hlava
Mluvící hlava II
Portrét
Portrét II
Tichá pošta
Sedící dívka
Stojící akt
Sestry
Stojící akt II
Stojící figura

Obrazy z roku 2019

Myšlenka
Stará modelka
Čarodějův učeň
Stařena
Herečka
Veselá hlava
Smutek
Hlava
Staroušci
Přítelkyně
Tělocvična
Ústav
Karneval
Dívka

 

Obrazy z roku 2018

Střepiny života
Reinkarnace
Levitace
Nevěra
Strašidelný dům
Dívčí válka
Hlava

 

Obrazy z roku 2017

Malý plavec
Loutkové divadlo
Noční linka
Červená Karkulka
Ozvěny času
Vizionář
Nepřítel žen
Pošetilý stařec
Vzpomínka
Vzpomínk II
Stará modelka
Plačící hlava
Rumunský pastevec
Tajné dveře
Malíř a jeho modelky
Zpátky ve škole
Zpátky ve škole
Zpátky ve škole
Zpátky ve škole
Zpátky ve škole
Zpátky ve škole

Obrazy z roku 2016

Dívčí válka
Reality show
Flirt
Figura
Figura II
Figura III
Studie
Studie II
Studie III
Zpátky ve škole
Zpátky ve škole
Zpátky ve škole
Zpátky ve škole
Zpátky ve škole

Obrazy z roku 2015

Danae
Dívka
Historická freska
Modelka
Náměsíčník
Penzista
Plačící stařec
Portrét
Školák
Tulák
Tvář II
Večírek
Žena
Tvář I

Obrazy z let 2013-2014

Děda a vnuk
Školák
Syn Viléma Tella
Nevrlý stařec
Ikarus
Paridův soud
Narcis
Hlava
Penzista
Dětské hry
Hlídač v nočním klubu
V okně
Penzista
Podzimní vzpomínky
Dědek
Velká hlava
Hlava
Třináctá komnata
Vilém Tell
Stará dáma
Tvář
Dítě
Bez názvu
Hlava
Dědek
Tvář

Obrazy z let 2011-2012

Stará žena
Hlava
Dívka
Dědek
Stařec
Hlava
Hlava
Muž

Obrazy z roku 2010

Obrazy z let 2007-2009

Obrazy z let 2000-2006